Levensduur SMA omvormer

Een SMA omvormer is een belangrijk onderdeel van een zonnepaneleninstallatie. Het zorgt ervoor dat de opgewekte gelijkstroom wordt omgezet in bruikbare wisselstroom voor het elektriciteitsnet. Maar wat is de gemiddelde levensduur van een SMA omvormer en zijn er mogelijkheden om deze te verlengen?

Gemiddelde levensduur

De gemiddelde levensduur van een SMA omvormer is ongeveer 10 tot 15 jaar. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de kwaliteit van de omvormer, de omgevingstemperatuur en de belasting. Een omvormer die continu op volle capaciteit draait, zal bijvoorbeeld sneller slijten dan een omvormer die minder belast wordt.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de levensduur van een omvormer niet gelijk staat aan de garantieperiode. De meeste SMA omvormers hebben een garantieperiode van 5 tot 10 jaar, maar kunnen dus langer meegaan dan deze periode.

Verlengen van de levensduur

Er zijn verschillende manieren om de levensduur van een SMA omvormer te verlengen. Hieronder worden een aantal mogelijkheden besproken:

Regelmatig onderhoud

Een van de belangrijkste manieren om de levensduur van een SMA omvormer te verlengen, is door regelmatig onderhoud uit te voeren. Dit houdt in dat de omvormer periodiek wordt gecontroleerd op eventuele defecten of beschadigingen. Ook kan het nodig zijn om de ventilatieopeningen schoon te maken, zodat de omvormer niet oververhit raakt.

Plaatsing op een koele plek

Een SMA omvormer kan beter presteren en langer meegaan als deze op een koele plek wordt geplaatst. Dit betekent dat de omvormer niet in direct zonlicht staat en dat er voldoende ventilatie is. Een omvormer die te warm wordt, zal namelijk sneller slijten.

Gebruik van overspanningsbeveiliging

Een SMA omvormer kan beschadigd raken door overspanning. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij blikseminslag of bij het inschakelen van grote apparaten in huis. Door het gebruik van overspanningsbeveiliging kan de omvormer worden beschermd tegen deze piekspanningen.

Gebruik van een DC-schakelaar

Een DC-schakelaar is een schakelaar die de gelijkstroom van de zonnepanelen naar de omvormer kan onderbreken. Dit kan handig zijn bij onderhoudswerkzaamheden of bij het vervangen van de omvormer. Door het gebruik van een DC-schakelaar kan de omvormer worden beschermd tegen ongewenste stroompieken.

Conclusie

De gemiddelde levensduur van een SMA omvormer is ongeveer 10 tot 15 jaar. Door regelmatig onderhoud uit te voeren, de omvormer op een koele plek te plaatsen, overspanningsbeveiliging te gebruiken en een DC-schakelaar te installeren, kan de levensduur van de omvormer worden verlengd. Het is belangrijk om te weten dat de levensduur van een omvormer niet gelijk staat aan de garantieperiode en dat het dus mogelijk is dat de omvormer langer meegaat dan deze periode.

Plaats een reactie